Shiksha Vimarsh

Shiksha Vimarsh Contact

CONTACT INFORMATION

  Pramod Pathak,

  Editor,

  Shiksha Vimrash

  Digantar, Kho Nagoriyan Road,

  Jagatpura, Jaipur-302017 Rajasthan

  Contact : 0141 - 2750310

  Mobile : 9214181380 (Circulation Manager)

  Email: shikshavimarsh@digantar.org